Lösemi

Lösemi, kandaki akyuvarların kontrolsuz ve anormal çoğalması şeklinde beliren ha­bis bir kan hastalığıdır Halk arasında kan kanseri diye de bilinir Sebebi tam olarak oılınememekte, bazı teoriler ileri sürülmek­tedir Bir çeşit tavuk lösemisinin virüsler­le geçtiği gösterildikten sonra insan löse­misinde de virüslerin rolü araştırılmış fa­kat kesin bir sonuca varılamamıştır Rad­yasyonun lösemi yapıcı etkisi gerek insanlarda yapılan gözlemler. (1945’de Hiroşima ve Nagazakı üzerine atılan atom bombası­nın etkileri) ve gerek hayvan deneyleri ile gösterilmiştir Ayrıca bazı kimyasal mad­delerin (Benzol, ksılol, toluol) de kemik ılığı ıçm zehirleyici olduğu söylenebilir Çunku bu maddelerle çalışan işçilerde yüksek oranda lösemi ve aplastik anemi görülmektedir.Lösemi hastalığı kanda anormal olarak çoğalan lösemik hücrelerin tipine göre lenfoid lösemi, myeloid lösemi vb. değişik isimler alır. Ayrıca hastalığın birden ve hızlı olarak başlayan yani akut şekilleri ile uzun süren yani kronik şekilleri birbi­rinden ayrılır. Akut lösemide kansızlığa bağlı şikâyetler, halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi belirtiler ön plandadır. Vücut savunmasında önemli rolleri olan lökositlerin eksikliğine bağlı olarak sık sık görülen inatçı enfeksiyonlar lösemi bakı­mından araştırılmalıdır. Ağızda ve boğazda ülserasyonlar vardır. Gene kan hücreleri­nin hastalığına bağlı olarak kanamaya eğilim fazladır. Deride ekimoz denilen kır­mızı – mor lekeler görülür. Dişetlerinde, burunda, gözde ve iç organlarda kanama olabilir. Çocuklarda kemik ağrıları, lenf bezlerinde şişme (adenomegali), dalakta büyüme, lösemilerde görülen belirtilerden­dir. Teşhis kan muayenesi ile konur. Hastaların çoğunda akyuvarların sayısı çok artmıştır.

Lösemi; vücudun kırmızı kan hücresi, platelet (trombosit) ve sağlıklı beyaz kan hücresi üretme kabiliyetini engelleyen bir durum olan habis (kanseröz) beyaz kan hücrelerinin artmış üretimini tanımlamak için kullanılan geniş bir terimdir.

Her yıl 25,000′den fazla kişiye lösemi teşhisi konulur. Lösemi, yetişkinler arasında çocuklar arasında olduğundan 10 kat daha yaygındır; çoğu vaka 65 yaş üzerindeki kişilerde meydana gelir.Dört ana tür lösemi vardır: akut lenfositik, akut granülositik, kronik granülosit ve kronik lenfositik.

Akut türlerde, habis hücreler hızla kemik iliğini egemen olur ve normal hücrelere yer bırakmazlar. Hastalığın ilerlemesi hızlıdır. Kronik lösemi türlerinin gelişimi daha yavaştır ve hastalığın daha ileri dönemlerine kadar faal kan hücrelerinin yoğun eksikliğine neden olmaz. Akut ve kronik lösemi türleri için uygulanan tedaviler farklıdır.

Doktorunuz löseminiz olduğundan şüphelenirse, sizi kan kanseri tedavisi konusunda ; uzmanlaşmış bir doktor olan bir hematologa yönlendirecektir.

TANIYI NASIL BİLDİRMELİ?

Tedavide çocuk ve ailesi ile hekim ve yardımcı personel arasındaki güven iliş­kisi çok önemlidir. Bu güven ilişkisinin yaratılması için en kararlı ve duyarlı an, aile ile uzman arasındaki ilk ilişkidir. Tam da bu ilk ilişki sırasında aileye bil­dirilir.
Hastalık aileye açıklıkla anlatılmalı, ama iyileşmenin mümkün olduğu da mutlaka belirtilmelidir. Anne babanın, çocuklarının ölümcül kabul edilen bir hastalığa yakalandığım anlamakta bü­yük güçlük çekeceği unutulmamalıdır. Ayrıca uyulması gereken genel kuralla­rı da belirtmek gerekir.

Yaşanan ruhsal şok, çoğu zaman söylenenlerin ancak bir bölümünün kavranmasına yol açar. Bu nedenle gö­rüşme sakin bir yerde, geniş bir zaman dilimi içinde anne babanın, tedaviden sorumlu kan hastalıklan uzmanının, ço­cuk hekiminin ve çocukla ilgilenecek ekipte çalışanların katılımıyla gerçek­leşmelidir.

Tedavi ekibi dışında bir uzmanın bulunması, aileyle diyalogun ilk ilişki­den sonra da devam etmesini, aileye ge­rekli bilgilerin verilmesini ve ilk karşı­laşmadan sonra doğan kuşkuların gide­rilmesini sağlar.
Aile hekiminin de katılmasınin ya­rarlı olacağı bu görüşmede “iyileşme planının temelleri atılacaktır. Bu ne­denle görüşmenin tam ve tedavi için gerekli tüm bilgiler elde edildikten sonra yapılması uygundur. Tedavinin özelliklerini ve olasılıkları anlatırken ölümcül hastalık kavramı ile yaşam beklentisi arasında bir denge kurmak gerekir.

Çocuğun bu yeni durumu sakin bir biçimde kabul etmesi için ona hastalığı­nın değişik yönleri açık ve içten bir bi­çimde anlatılmalıdır. Kuşkusuz bu bil­gilendirmede anne babaya önemli bir görev düşmektedir.
Her şeyin onun iyileşmesi ve bir an önce aile ortamına dönebilmesi için ya­pıldığına çocuğu inandırarak, sorularını içtenlikle yanıtlamak gerekir.

losemıHASTANEYE YATIŞ

Birkaç saat içinde aile ortamından alı­nıp, hastaneye taşman çocuk, yabancı bir ortamla karşılaşacak, tanı ve tedavi için yapılan zahmetli tıbbi girişimlerle karşı karşıya kalacaktır. Çocuk bu yeni ortama uyum sağlayana değin annenin ya da aileden birinin çocuğun yanında kalması gerekir.
Ço­cukla ilişkide olacak kişilerin ve öğret­menlerin, löseminin iyileşme umudu hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Acıma ve aşın koruyucu davranışların Çocuk üzerinde olumsuz etkiler yarata­cağı unutulmamalıdır.
Bu evrede anne babanın ruhsal ger­ginliğini ve kaygısını hafifletmek için aileye destek sürdürülmelidir. Anne ba­baların konuyla ilgili dernek ve gönüllü kuruluşlardaki yol gösterici toplantılara katılmaları da yararlı olacaktır.

TEDAVİNİN KESİLMESİ

Hastalık boyunca yaşanan önemli an­lardan biri de ilaç tedavisinin kesilme sine karar verilmesidir. Üaç tedavisi 2-3 yıl sürer ve çocuk bir ya da iki hafta­lık ilaç kürleri sırasında ayakta izlenir. Yinelemelerin görülmemesi hastalığın iyileştiği (remisyon) varsayımını doğ­rular. Bu noktaya ulaştıktan sonra has­talığın yeniden ortaya çıkma olasılığı yüzde 20 dolayındadır. Bu durum tam bir güven sağlamasa da çocuğun ve ai­lesinin daha iyimser bir ruhsal duruma girmelerini sağlar.
Tedavinin kesilmesine karar veril­diğinde aileyle görüşme yapılarak kay­gı uyandıran konular açıklığa kavuştu­rulmalıdır. Tedavinin kesilmesinden üç yıl sonra hastalık yinelememişse iyileş­me olasılığı yüzde 99’a ulaşır. Tam iyi­leşmeden hiçbir zaman emin oluna­mazsa da, klinik bakış açısıyla hasta iyileşmiş kabul edilir. Bu durum, has­tanın ergenlik dönemine lösemiyi yen­diği düşüncesiyle girmesini sağlar.

Hastalık yinelerse

Göğüslemesi oldukça zor bir durum, lösemi hastalığının yinelemesidir. İlk yinelemeyi başkaları izleyebilir. İlk yinelemede iyileşme umudu vardır. Bu dönemde kemik iliği nakli gündeme gelir; son­raki yinelemelerde iyileşme umudu azalır. Bu noktada uzmanların tercihine göre ya kanser kemoterapisi (ilaçla tedavi) sürdürülür ya da ağrıyı ve öteki belirtileri hafifleten tedavilere geçilir. İkinci yol seçildiğinde çocuk kemoterapi yükün­den ve ağır yan etkilerinden uzak kalarak, kalan yaşamım aile or­tamı içinde geçirebilir. Anne babalar bu durumu kolayca kabullenemeyebilirler. Çünkü bu, onlar için tıbbın ve kendilerinin çaresiz­liğinin göstergesidir. Bu durumda tedavi ekibi, ailenin ölüm olgu­su karşısında ruhsal tepkilerini karşılamaya ve onlara yardım et­meye hazır olmalıdır. Bu üzücü gerçeğin kabullenilmesiyle aileye ve çocuğa gerekli huzur ortamı yaratılabilir. Son günlerin evde mi, hastanede mi geçirilmesinin daha uygun olacağı konusunda uzmanlar görüş birliğine varamamışlardır. Bu­nunla birlikte aile ve tedavi ekibinin genellikle çocuğun son günle­rini evinde geçirmesi yolunda karar aldıklan ve bunun da hastanm beklenenden daha uzun bir süre hayatta kalmasını sağladığı sap­tanmıştır.

Çocuğun ölümünü izleyen haftalar ve aylarda, anne baba acı, şaş­kınlık ve suçluluk duygulan içinde olacaktır. Çocuk ölüm oranlarının yüksek olduğu geçmiş yıllara oranla günümüzde çocuğun ölü­münün kabul edilmesi daha zordur. Gerçekle baş başa kalan anne baba giderek içlerine kapanır ve çevrelerinden soyutlanır. Bu aşa­mada aileler acılarını başkalarıyla paylaşmakta güçlük çekerler ve aile-hekim ilişkisi birdenbire kesilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 85 YORUM
 1. abdurrahman dedi ki:

  allah tüm losemi hastalarına acil sifalar versin…(amin)

 2. menemenenLiiii murat dedi ki:

  kardeşlerim özellikkle gencay kardeşim sen morelini bozma morelini yüksek tut bende 2 haftadır kemoterapi alıyorum ve gayet iyiyim morelim yüksek hiç birseyi kafya takmayın allahın izniyle hepsi geçecek hastalığımıza ii bi hastalık diyemeyiz ama tedavisi olan bi hastalık biraz sabırlı olacağız eski günlerimize geri döneceğiz ben bu hastanenin kapısından değil duvarını yıkarak gideceğim sizde öyle yapacaksınız üzmeyin kendinizi izmirLiiii

 3. MUHARREM dedi ki:

  abiler benim acil yardıma ihtiyacım var istedigim sizden bana yardımcı olmanız ama acil benim abim 2000-2002 yılında lösemi hastalıgına yakalandı şimdi iyileşti ALLAHIMA COK DÜŞÜR ALLAH herkese nasip etsin korktugum bu hastalık kendini tazeliyormuş varmı böyle birşey birde abim 23 yaşında her ne kdr o istemesede ailem onu evlendirmeyi düşnüyor nasıl olur evlense bir şey olurmu nolur ALLAH RIZASI İCİN YARDIM LÜTFEN EN ACİLİNDEN EMAİL YOLLAYA BİLRİSİNİZ TŞKLR

 4. aysun ışık dedi ki:

  ben çok üzüldüm allah herkesin şifacısı olsu.

 5. A&Y ERKEK KUAFÖRÜ dedi ki:

  benim yegenim lösemiye yakalandı
  ilik kanserine lupus diyehastalıkta varmıs bunun nasıl ii
  leşir hatanede
  yarın ameliyat olacakmış
  azında yara çıka bilirmi?????

 6. murat dedi ki:

  bende 10 gü önce öğrendim lösemi olduğumu şuan hastahanede yatıyorum yakalanmayan bilmez:( aklımın ucundan geçmezdi ama insan bilemiyo nerde nezaman ne olucağını. herkez duyarlı olsun hastalara yardım edin.allah herkeze şifa versin.

 7. ayşe dedi ki:

  ALLAHIMM sen herkese yardım et

 8. Neslihan dedi ki:

  benimde nisanlim 2 senedir lösemi hastasi dügünümze 2 hafta kalmisti bu hastalik ortaya cikti ve bütün hayaller birden yikildi 2 sene oldu hala mücadele icindeyiz bi bakiyorsunuz iyiye gidiyor bi bakiyorsunuzki hersey yerle bir olmus hastalik ufacik biseyde geri geliyor cok acimasiz ve aci dolu bir hastalik rabbim bütün Hastalara aci sifalar wersin kimseyi bunlarla sinamasin

 9. mikail dedi ki:

  gerçekten çok güzel anlatmışlar.Emeğe saygı duyalım arkadaşlar.

 10. Gizli söylemicem dedi ki:

  ya allah yardım etsin ama banada yardım etsin bi türlü yazıcı yazdırmıyo bunu delircem yardım edin lütfen

 11. gökhan dedi ki:

  meraba arkadaslar lösev reklamlarına bıle bakamazken o hastaları sacsız kassız gorunce kafamdan kaynars ular dokulurdu adeta. bizim de basımıza geldı 7 yasındakı yakınım sevmeye kıyamazken ne hale geldı bu hastalık ınsanı bıtırıyo sarı sekerdı cocuk sapsarı sacları altın gıbı tenı vardı ama sımdı ne sacları kaldı nede altın gıbı teni ışın tedavısi deriyi yakıyomus yemek yıyemıyolar aynalar dusman oluyor ınsan bir umutla beklıyor ama tedavi süresi omrun yarısı hastalıga yakalanmak kısmen ölmek gibi burdakı yazıyı okurken HASTALIK YİNLERSE KISMINDA HICKIRA HICKIRA AGLADIM allah düsmanımın basina vermezsın

 12. esra dedi ki:

  allahım sen herkese yardım et lösem hastalıgı cekenlere gecmiş olsun alagım sen bana yardım et yaRABİM NOGLURSUN ALLAH KİMSEYİ BENİM GİBİ YAPMASIN

 13. almila dedi ki:

  herkese acil şifalar dileklerimle …

 14. rabia dedi ki:

  oğlum lösemi hastası daha yeni öğrendik allah cümle hastalar ile birlikte oğluma şifa versin.

 15. Murat dedi ki:

  Şükrediceksin allah tüm lösemi hastalarına acil şifa verir inşallah teknoloji ilerliyor allah yardımcınız olsun

 16. ibrakim dedi ki:

  🙁 biz oynar ken oynuyamıyacak allah şifa versin

 17. enes malı dedi ki:

  ben malım ama yinde olsun allah şifa versin

 18. şaban dedi ki:

  yeğenim salihe ve tüm lösemi hastalarına allahtan şifa diliyorm onlar için dua edelim bir kan bir hayat kurtarır lütfen duyarlı olalım

 19. cihan dedi ki:

  ben iki aydır hastayım ama doktor iyisi dedi ilaç tedavisi görüyorum kemo terapi şuan gerekli değil dediler ne yapmalıyım acaba

 20. MEHMET dedi ki:

  bende konusmak istiyorum losemi hakkinda benim cocugumda lösemi 2006 haziranda iki sene tedavi ve simdi ilacsiz hayat devam ediyor bu hastaligi atlatan varsa lütfen konusalim ALLAH ceken bulur bu hastaligi ALLAH yardimcilari olsun

 21. Hilal dedi ki:

  Benim Birtanecik kızım da canımın içi SANYAm da 8 ay once bu hastalığa yakalandı yüce RABBİM den geldi şer sandığımız bu hastalıktan ne hayırlar doğdu anlatsam inanamazsınız su an fransadayiz hatta hastanedeyiz. Sakın isyan etmeyin dua edin ve ALLAH’a yaklaşın ona yalvarın ondan şifa isteyin o kimseyi cevapsiz bırakmaz buna inanın ve lutfen ALLAH rızası için dua ederken kızım için de şifa isteyin çünkü ben herkes için dua ediyorum kızımın adı (sanya) RABBİM hepimizin yardımcısı olsun.

 22. Hilal dedi ki:

  Hasta kardeslerim,sadece bildigim birkaç önemli noktayı paylaşmak istiyorum sizlerle Lutfen dikkate alın beni lutfen! Hastalık süresince kesinlikle yediğiniz yemeği taze yiyeceksiniz sakın bir keç saat sonraya kalmış hele hele dünden kalmış yemekleri lutfen yemeyin bu çok ama çok önemli. Her yemekten sonra bir şurup bile icseniz hemen ağız temizliği yapın doctorunuz vermiştir mutlaka gargara malzemeleri once dişlerinizi fircalayip sonra gargara her yemekten sonra zor gelmesin lutfen yapın. Tuvaletten sonrada çıkış bölgelerini çok iyi temizleyin. Portakal,mandalina,ve muz haricinde hiç bir meyvey yemeyin bu saydiklarimida,büyük bir kab suyun icine bir miktar çamaşır suyu katip 20 dakika beklettikten sonra yiyin. Özellikle Marul,maydanoz,bunun gibi pismeden yenebilen yiyeceklerin adını bile anmayın en iyisi eve hiç almamak.. Bütün sebzeleri ve baharatları pistinden sonra (taze) yiyin. Et,balık yiyin ama kiyma da yasak bu hastalığa. Kuruyemis kesinlikle yasak. Alışveriş merkezlerine,parka,restorana,aile ziyaretlerine gitmeyin nolur çok tehlikeli çok. Evinizede kimseyi kabul etmeyin (utanmayın) hiç bir şey sizin hayatınızdan daha önemli değil. Ama kimsenin olmadıgı sakın bir yerde çıkıp hava alın ona ihtiyacınız var (maskeye güvenmeyin) o korumuyor sizi. Ben kızım için öğrenmek ve uygulamak zorunda kaldım bunları Türkiye’de de çok iyi doğruslarımız var ama burada daha ince detaylara giriyorlar. Lutfen söylediklerimi ciddiye alın ve iyleseceginize inanın ben inanıyorum kardeslerim.

 23. metin karataş dedi ki:

  benım oglum adı mahsunı şerif 6 aylıkken lösemi hastalıgına yakalandı su an 2 yaşina basdı oglum hastanede konuşmaya başladı ve ilk konuşması kendısıne igne yapan hemşireyle konuştu dediki aslı acıyorrrrrrr aslı hemşirenın ısmı ben bır babayım bu acılarımı sızınle nıye paylaşdım bılmem ama icimden geldı icimi dökdüm ve benım maddı durumum yok tam 14 aydır diyarbakır dıcle üniversıdesındeyım zor durumdayım lötfen duyarlı olun müslüman kardeşlerımın yardımlarını beklıyorum

 24. :( dedi ki:

  ALLAH HERKESE YARDIM ETSİN

 25. seda GÖK dedi ki:

  ALLAH BÜTÜN HASTA KARDEŞLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA DAHİ VERMESİN

 26. erkan turkova dedi ki:

  hastalığın başlangıcındayım henüz ne yapacağımı bilmiyorum kimselere birsey soyleyemiyorum uykularım kaçıyor,bugunlerde insanların gözlerine baktığımda önce yutkunuyorr sonra ağlamamak için kendimi zor tutuyorum ekmek almaya bile parası olmayan binlerce insanlığın arasında bu dereceli bir hastalığın tedavisi nekadar karşılanabilir ki daha doğrusu şöyle yorumlayım ölümün veya ölümsüzlüğün faturası nekadardır …:) gerçi insan bedeni para etmiyordu unutmusummm arkadaşlar kusuruma bakmayın çok doluyum beeee allah herkese acil şifalar versinnn

 27. zekerya dedi ki:

  oğlum yaklaşık iki yıldır lösemi hastası. Bu hastalığı yenen varsa lütfen yazsın. özellikle arternatif tıp ile tedavi olanlar uyguladıkları tedavileri yazarsa memnun olurum. Bütün hastalara acil şifalar dilerim

 28. burhan akman dedi ki:

  slm bende lösemi hastasıyım şuan samsun 19 mayıs üniversitesi çocuk hastanesinde ilik nakli olacam ve bütün tedavilerimide aldım şuan çok iyim allaha şükür ilk önce erzurum yakutiye araştırma hastanesinde tedavi gördüm sonra iyileştim 3 ay sonra kontrole gittim doktor tahlil yaptı dediki ilik nakli gerekiyor dedi sonra beni hastaneye yatırdı ve nakil için izmir,ankara,istambul ve samsun doktorlarıyla konuştu izmir,ankara,istambul doktorları dediki 1 yıl ssıra gelmez samsun doktoru ise dedi ki 2,3 ay içinde sıra gelir dedi ve erzurumdaki doktor bizi derhal samsuna yölendirdi şuanda samsundayım ve 10 gün sonra ilik nakli olacam allahın izniyle ve sonrada kurtulurum inşallah……..

 29. mehmet dedi ki:

  slm iyi akşamlar öncelikle benim sormak istediğim lösemi diğer adı kan kanseri buda çeşit çeşit hastalık türüdür sizden ALL-T cinsi bunun hakkında sizden bilgi almak isreim ivedi olursa sevinirim

 30. Gökan Akman dedi ki:

  mrh benim kardeşimde lösemi hastası şuan sansunda ilik nakli olacak kardeşim kendine güven allahın izniyle bunuda atlatırsın öbürlerini atlattğın gibi morelin sakın bozma seninle hayla çok işimiz var tamam burdan sana allah şifa versin diyiyorum ve görüşürüz……..

 31. burhan akman dedi ki:

  slm bende lösemi hastasıyım şuan SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çocuk hastanesi nakil ünitesindeyim 10 gün sonra ilik nakli olacağım tam 3 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum burdan yeni tanı konulan lösev kardeşlerime diyiyorumki bu hastalığın ilacı moreldir devamlı morelinizi iyi tutun ve bakın bu hastalığı yeneceksiniz.

 32. murat dedi ki:

  benim oğlumda henüz 18 aylık ve lösemi teşhisi koydular..söylemi çok kolay olan bu hastalık ta allah herkese acil şifalar versin bu hastalığı atlatan arkadaşlardan nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında bilgiler bekliyorum..allah herkese cümlesiyle birlikte benim evladıma da şifa versin….

 33. mucshıd sarı dedi ki:

  benım babam 45 yasında doktorlar4 gun once hastaneye yatırdılar losemı baslangıcı dedıler ben bu durum da ne yapa bılırım

 34. mucshıd sarı dedi ki:

  benım babam 45 yasında doktorlar4 gun once hastaneye yatırdılar losemı baslangıcı dedıler ben bu durum da ne yapa bılırım tedavı olabılır mı

 35. ahmet dedi ki:

  mrb arkadaslar oncelikle herkese gecmis olsn allah acil sifalar versin dileklerimi iletmek istiyorum. bugun kız arkadasimin lösemi oldugunu ögrendik bi hafta önce cigerlerin parca alnmisti patoloji sonucu kötü ckti bugün yatti hastaneye ben duydugum da ykildim yere eo hala bilmiyo ve en acisi ne biliyo musunuz bna ben kanser miyim dedi kelimeler dùğümlendi boğazima cok agladm uzun bi dönem tedavi grecek galiba ben onun yanindan bi an bile ayrlmiycam icimi sizlere dökmek istedim allah kimseye vermesin bu hastaligi o benim herseyim dua edelim tùm hastalar icin ve hasta yakinlari moral cok önemli bi an bile kötü dsünmeyin allah yardmcimiz olsn ins tüm hastalar iyilesir

BİR YORUM YAZ

sağlık