tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Korener Kalp Hastalıkları

Koroner arterler kalbimizi besleyen ve ona fonksiyonlarını yapabilmesi için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kan damarlarıdır. Bu damarların duvarında meydana gelecek bir zedelenme; pıhtı, yağ ve kireç birikmesi damar çapını daral­tır ve damar içerisinden yeterli kan geçemez. Bu damarın bes­lediği kalp kasıysa iye beslenemediği için zayıf düşer veya ölür. işte koroner arterlerin bir veya birkaçında daralma veya tıkan­ma sonucunda ortaya çıkan hastalıklara koroner arter hastalık­ları adını vermekteyiz.
Koroner arter hastalıkları bugün tüm dünyada ölüm neden­lerinin başında gelmektedir.
Vücuttaki diğer atardamarlar gibi koroner arterlerin iç yü­zeyinde endotel denilen bir zar, bunun dışında kas lifleri bulu­nur. Normalde damarlar elastiktir. Sinirsel ve hormonal meka­nizmalarla bu damarlar bükülüp gerektiğinde de genişleyebil-mektedir. Koroner arterlerin hastalıklarında damarın bir bölü­mü veya bütününde duvar kalınlaşır, damar elastikiyetini kay­beder. İç zarda meydana gelecek bir zedelenme buraya pıhtı­ların birikmesine ve damarın daralmasına veya tıkanmasına sebep olur.
Koroner arterlerde daralma veya tıkanma meydana geti­ren en önemli hastalıklardan biri arteryosklerozdur. Halk ara­sında damar sertliği olarak bilinir. Bundan başka koroner arterler iltihabî hastalıklar sırasında iltihaplanabilir. Ayrıca nadiren vücudun başka bölümlerinden kopup gelen bir pıhtı da koroner arterleri tıkayarak fonksiyonlarını bozabilir.
Korener Kalp HastalıklarıArteryoskleroz sinsi bir damar hastalığıdır. Çocukluk dev­resinde başlayarak ilerler. Belirtileri ise genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkar. Arteryosklerozda damar cidarında ate-rom adı verilen bir plak oluşur. Aterom plağı lipit (yağ), kan pıh­tısı, kireç ve bağ dokusundan yapılmıştır. Lipit, pıhtı ve kireç yu­mağı anormal bir şekilde damar duvarına yapışmakta ve da­mar cidarını kalınlaştırarak lümenin daralmasına ve tıkanması­na sebep olmaktadır. Şimdiye kadar birçok teori önü sürülmesi­ne rağmen damar cidarında aterom plağının nasıl oluştuğu he­nüz kesin olarak aydınlatılamamıştır. İlk olarak damarın iç yü zeyinde bir zedelenme, harabiyet ve parçalanma olmaktadır. Damar yüzeyinin yaralanmasına ise damar içindeki basınç de­ğişiklikleri, yüksek kan basıncı, sigara içimi, hiperkolesterolemi veya hiperlipidemi, bazı kimyasal maddeler, damar duvarının sinirsel ve hormonal faktörlerle şiddetli kasılması, iltihabî hasta­lıklar, bağışıklık sistemindeki bozukluklar sebep olmaktadır. Ze­delenmiş yüzeye ise pıhtıların ve bağdokusunun oturmasıyia hastalık başlamaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular