tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kalb Dolaşımını Yeniden Düzenleyen Tabiat Anaya Yardım

a) Antikoagülanlar:
Kanın pıhtılaşmasını durduran ilâçlar:
Kalp damarlarında ikinci bir pıhtı teşekkü­lünü veya bacak damarlarında bir pıhtı teşek­külünü önlemek elimizdedir. Bu maksatla 1939’dan beri heparin adı verilen bir ilâç kullanmak­tayız. Bu ilâç önceleri öküz karaciğerinden ve­ya akciğerlerinden elde edilmekte idi. Damara şırınga edildiğinde .kanı pıhtılaşmaktan korur. Fakat tesiri kısa sürer. Sık sık yapılması Ha­zımdır. Zira tesiri dört saatte sona erer. Her heparin şırıngasından önce biraz kan alarak pıhtılaşma zamanına bakmak icap eder. Nor­malde kan 5-10 dakikada pıhtılaşırken heparin verildiğinde bu pıhtılaşma zamanının 15-25 da­kikaya çıkması beklenir. Heparinin adale içine şırınga edilip tesiri 12 saat devam edenimde var­sa da oldukça pahalıdır, her kese buna dayanamaz.
Dicumarol, kan pıhtılaşmasına karşı gelen, daha yeni ilâçtır. Daha ucuzdur ve ağızdan alı­nır. Dicumarol 1941 denberi kullanılmaktadır, Amerika’da Wis:oonsin üniversitesi kimya şu­besi şefi Dr. Kari Paul Link o bölgedeki sığırlan, kanatarak öldüren çürük tatlı yoncadaki, zararlı maddeyi aramakla meşguldü. Yıllarca. Dr. Link ve arkadaşları bozuk yoncadaki öldü­rücü maddeyi aradılar ve nihayet birkaç billur elde ettiler. Bu maddenin yoncanın güzel ko­kusunu veren madde olduğu anlaşıldı. Sonun­da ayni maddenin kanamaya da sebep olan madde olduğu keşfedildi. Bir müddet sonra ay­ni madde katrandan artifisyel olarak elde edil­di. Önceleri Dr. Link’in dikkati hasta sığırlarda iken sonradan, hekimlerin insanlardaki pıhtı­laşmaya karşı bir vasıta aradıklarını farketti. 1941 yılında ilâç sentetik olarak ucuzca elde edilmeğe başlanmıştır. Beş yıl çeşitli hastane­lerde insanlar üzerinde denendi. Bu hastanelere yatan enfarktüslü hastaların yarısına dicuma rol verildi, yarısına verilmedi. Tedavi edüenfck 1000 miyokart enfarktüsü vakası tahlil edilince dicumarol verilenlerde ölüm nisbetinin %16 ol­duğu halde dicumaral verilmiyenlerde %23 ol­duğu görüldü. Keza dicumarol alanların sekiz­de birinde, almryanlarm ise ikide birinde baş­ka kan pıhtıları da teşekkül etmekte idi. Dicu­marol verilirken de heparinde olduğu gibi her gün kanın kontrolü icap eder.
Tromexan kanın pıhtılaşmasına mani olan. ilâçların daha yenilerindendir. Tesiri dicumarol gibidir, daha çabuk başlar ve daha çabuk biter.
Kalb damarlarını genişleten ilâçlar
Miyokart enfarktüsü tedavisini kısaca an­lattıktan sonra en son şunu ilâve edeyim ki en­farktüs tedavisinde üç önemli tedbir, ilâç var­dır :1. İstirahat, 2. İstirahat ve 3. Gene istirahat.Miyokart enfarktüsü geçirmiş olanlarla has­bıhal
Enfarktüsü bir kere atlatıp da ayağa kalk­tınız mıydı gayeniz normal hayata avdet ve en büyük düşmanınız olan KORKU ile mücadeledir.. Kalb krizinden sonra işini, gücünü terkedip ya­rı sakat halde kalanların çoğunda buna sebep enfarktüs olmayıp bizzat hastaların kendi kor­kuları, kuruntularıdır. Miyokart enfarktüsüne yakalanan her 10 şahıstan sekiz, ilâ dokuzu ha­yatta kalmaktadır. en büyük tehlike ilk 2-3 hafta içindedir. Bu ilk üç haftayı sağlıkla at­latanlardan çoğu daha birçok yıllar tam bir sağlık içinde yaşarlar. Gazetelere bakmayınız, onlar ancak ölenleri yazarlar; yüzlerce, binler­ce hayatta kalanlar ve 20-25 yıl yaşıyanlardaıı bahis dahi yoktur. Enfarktüs geçirip daha 37 yıl hayatta kalanlar kaydedilmiştir. Bu hasta­lığı atlatıp da ata binen, doğuya giden, uçakla seyahat eden, denize baş aşağı atlayan, sapanı başında çift süren birçok hastalarım vardır. Si­zin de bunlardan biri olacağınıza hiç şüpheniz olmasın.
Gençlerde ilersi yaşlılardan daha iyidir. Kırk elli yaşlarında enfarktüse yakalananlarda kalbin o kısmı kuvvetli bir duvar ile örülür ve şahıs faal hayatına dönebilir. Enfarktüs kadın­larda erkeklerden daha iyi geçer.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular