tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-E

Alyuvarlarımız kan hücrelerinin % 90’ ını oluşturmaktadırlar. Yetişkinlerin kanında hemen, hemen 30 trilyon eritrosit bulunmaktadır....
Epinefrin, böbreküstü bezinin iç kısmında öz bölgede salgılanmakta olan bir hormondur. Hormonun doğadaki vazifesi, organizmanın...
Nöbetler korkutucu görünür. Ama genellikle zararlı değildir. Kişi, nöbet başlamadan hemen önce bağırabilir. Sakin olun...
DOKTORUNUZLA KONUŞMANIZ GEREKEN HUSUSLAR ■ Tedavimin hedefleri nelerdir? Nöbetlerden tamamen kurtulmayı ne zaman umabilirim? Nöbetlerim...
Epilepsi yani sara hastalığı, tekrar eden nöbetler durumudur. Bir nöbet, beyindeki geçici bir fonksiyon bozukluğudur....
Encephalitis, beyin dokusunun iltihaplanması durumu olup, bir virüsten, özellikle herpes simplex virüsünden kaynaklanır. Encepha­litis, bir...
Soru: Kardeşim 18 yaşında. Ewing sarkom tanısı konuldu. Ameliyat oldu. Önümüzdeki hafta kemoterapiye başlanacak. Daha...
Her canlı hücre bir pil, bir batarya gibi ba­zı elektrik cereyanları husule getirir. İşte kalbte...
Sodyum klorür (tuz), potasyum klorür, sodyum bikarbonat gibi çeşitli tuzların su­daki eriyiklerine veya çözeltilerine elektro­lit...
Anne sütünde insan türüne özgü bağışıklık maddeleri vardır. Bu mad­deler ilk günlerde çocuğu hastalıklardan koruduğu...
Eter (diethyl ether) uçucu, iritan, kokusu hoş olmayan bir sıvıdır. Sataştırılarak ve uygun bir sabitleştirici...
Mukozalarda sınırlı epitel kaybına erozyon adı verilir. Daha ziyade aşırı tahrişe uğra­yan bölgelerde, örneğin, kollum,...
Eroin veya heroin (diasetil morfin) bütün ülkelerde kanun dışı kabul edilen bir mor­fin türevidir, tedavide...
Ergenlik çağından evvel genital organlar­da ve seks karakterlerinde erken bir geliş­me meydana gelirse erken puberte...
Normalde 280 gün olan gebelik süresi dol­madan başlayan doğumlara erken doğum ve doğan çocuklara da...
Eritromisin (Erythromycin) ilk defa 1952 yılında Streptomyces erythreus cinsi man­tardan elde edilmiş bir antibiotiktir. Özellikle...
Çavdar bitkisi (secale cereale) üzerinde parazit olarak yaşayan çavdar mahmuzu Idaviceps purpurae) adındaki mantardan elde...
Çocuğun fiziksel yapısının derece derece yetişkinin fiziksel yapısına dönüşmesine ergenlik veya buluğa erme denir. Bu...
Organizmada hücre ici ve dışı metaboliz­ma olaylarında etken olan, onların hızını artıran katalizörlere genel olarak...
İlaç enjeksiyon ile verilirse midede tahrip olması önlenir ve emilme hızı, mideye göre daha fazla...
Enfeksiyoz mononükleoz diğer adı ile Pfeiffer hastalığı, ‘kan hastalıklarından lö­semiye (kan kanseri) benzer. Fakat Eps-tein-Barr...
Vücut içindeki organların optik bir alet ile Günümüzde çok gelişmiş olan endoskopik incelenmesi yöntemine endoskopi...
Uterusun yani rahmin iç yüzünü döşeyen endometrium denen zarın, karında nor­malden başka yerlerde bulunarak hasta­lık...
Kalbin iç tabakası olan endokardın, daha doğrusu kalp kapakçıklarının iltihabına endokardit denir. Çeşitli mikroorganizma­lar, streptokokus...
Bebek için en iyi gıda anne sütüdür.Doğumdan sonraki lohusalık dönemi bo­yunca süt yapımı gittikçe artar...
Farklılaşan hücre taba­kaları içte endodermi, dışta ektodermi mey­dana getirir. Bu ikisinin arasında mezo­derm yani orta...
Orbita adını verdiğimiz göz çukuru kafa­tası iskeletinde kemikten yapılmış konik bir boşluk şeklindedir ve içinde...
Deride iltihap yapan ve piyokok adı veri­len streptokok cinsi mikropların yaptığı bir yaradır. İmpetigodan biraz...
Eklemlerde duyulan ağrılar çeşitli hasta­lıkların belirtisi olacağından bunları sade­ce romatizma şeklinde yorumlamak doğru değildir. Eklem...
Eklampsi gebelikte meydana gelen, bilinç kaybı ve kasılmalarla başlayan ve koma ile sonuçlanan bir çeşit...
Egzama deri hastalıklarının hemen yarısı­nı teşkil eden ve çok değişik şekiller gös­teren bir deri hastalığıdır....
Böbrek yetersizliği sonucu tansiyon düşmesi, idrarın azalması veya tamamen kesilmesi (anüri) şeklinde meydana gelen duruma...
Güncel Konular