tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-F

Bir fobi, kişi sıradan bir nesne, aktivite ya da durumla karşı­laştığında, kişiyi korku yaratan bu...
Quadriplegia’dan muzdarip kişilerin çoğu, ellerini kullanma yeterlili­ğini kaybeder. Her ne kadar fazla test edilmiş olmasa...
Fistül nedir? Dr. Fikret Tanırgan: iki organ veya doku yüzeyi arasında normalde olmayan bir bağlantının...
• İdrar tutamama- İdrar kesesinin aşı­rı uyarılmasına bağlı olarak gelişen bu bozukluk uyku sırasında sık...
Felç (beyin iktusu) sanayileşmiş toplumlarda kötürümlüğe yol açan başlıca nedendir. Felç ölüme yol açan hastalıklar...
Sonuçlar Elde edilen sonuçlar bozukluğun türü­ne göre değişir. Sedef hastalığında uy­gulamadan sonra rahatlatıcı sonuçlar alınmaktaysa...
Fotokemoterapi ilk olarak sedef hastalı­ğının tedavisinde kullanılmış, daha son­ra kullanım alanı genişleyerek hücre ço­ğalmasıyla ortaya...
Sedef hastalarında UV tedavisinin yanı sıra ışın verilen bölgeye katran uygulan­ması ilacın ve ışının etkilerini...
Bu ışınların etkileri üçe ayrılabilir: Canlılar üzerindeki kaçınılmaz etkiler, savunma reaksiyonuna neden olan etki­ler ve...
Morötesi ışınların yanı sıra ışıkla etkin hale gççen maddelerin etkilerinden de yararlanan özel bir tedavi...
Farmakokinetik ilaçların vücuda girdikten sonra geçirdikleri değişimleri araştıran bilim dalıdır. Bir ilacın vücutta çeşitli organlara...
Hastalıkların histolojik teşhisi için doku­lardan alınan biopsilerin mikroskop altında tetkiki için hazırlanması uzun zaman alır....
Cinsellikle ilgili hastalıklardan en eski olan frengi veya günümüzdeki adı ile sifiliz, bazılarına göre ilk...
Fosfor (P) yiyecek maddelerinde ve kemiklerin yapısında kalsiyumla birlikte balunan bir elementtir. Karanlıkta mavi bir...
Canlı varlıkları inceleyen bilime biyoloji, bu bilimin onların fonksiyonlarını yani ça­lışma şekillerini inceleyen bölümüne ise...
Fiziksel metotlarla yapılan tedaviye fizikterapi veya fizyoterapi denir. Geçirilen bazı hastalıklardan veya felçlerden sonra tedavi...
En çok tropikal ülkelerde görülen fil hastalığı (Elephantiasis) bacağm şişmesi ve derinin kalınlaşmassyla adeta fil...
Bir organın, genellikle peritonun oluştur­duğu bir kese içerisinde, karın duvarında­ki zayıf bir bölgeden dışarıya doğru...
Anne rahmi içinde geîişip büyüyen çocu­ğa doğumdan önce fetüs veya eski deyi­miyle cenin adı vefiiir....
Organik veya fonksiyonel bir nedenle ada­lelerin çalışmamasına, genel olarak felç denir. Halk arasında inme diye...
Tıp bilimlerinin bir dalı olan farmakoloji ilaç bilimi olarak günümüzde çok geliş­miştir. Hastalıkları ilaçla tedavi...
Fare ya da kedi, köpek, sincap, domuz gi­bi hayvanların ısırması ile meydana gelen hastalığa fare...
Doğuştan kalpte mevcut bazı gelişim ku­surları Fallot tetralojisi adı ile anılır ve be­beklerin mavi hastalık...
Güncel Konular