tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"ilaç" ile Etiketlenen Konular

Direnç gelişimi, aynı ağrı giderici etki­nin elde edilmesi için, kullanılan ilacın miktarının gittikçe artırılmasına gerek...
• Kabızlık – Hemen her zaman rastla­nan ve ilacın uzun süreli uygulanmasın­da düzelmeyen bir yan...
Günümüzde kanser ağrılarının tümüyle kontrolünü sağlayan bir tedavi yoktur. Bu nedenle hafif ya da orta...
Bu terim kortizonun dışında kalan ve sıklıkla ağrı kesici ve ateş düşürücü et­kiyle birlikte iltihap...
Parasetamol, asetilsalisilik asit (aspirin) gibi ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir. Bu ilaç, aspirinin...
İlaçların sistem ya da organlara göre sınıflandırılmış yan etkileri • Merkez sinir sistemi Karıncalanma, yanma...
Klinik etkileri doğru değerlendirmek İçin antidepresan kullanımında şu ko­şullar göz önüne alınmalıdır: • Tedavide ilaç...
Günümüzde sık karşılaşılan ruhsal çöküntünün(depresyon) ilaçla tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Antidepresan ilaçlara ek olarak ilaç...
Nöroleptiklerin kullanılmamasını ge­rektiren pek çok durum vardır. Bunlar­dan başlıcaları karaciğer ve böbrek yet­mezliğidir. Nöroleptikler, pek...
Beynin işlevlerini etkileyerek ruhsal durumu uzun ya da kısa süreli olarak değiştiren ilaçlardır. Uzun süreli...
Her evde, gerektiğinde kullanılacak ilaçların ve sağlık malzemesinin konduğu bir ecza dolabı bulunmalıdır. İlaçlar her...
• İdrar söktürücüler – Bunlar kalp, akciğer, böbrek ya da karaciğer kökenli ödemlerde ve yüksek...
Kullanılmaması gereken durum­lar- Kalp-damar hastalıkları, orta ya da ağır yüksek tansiyon, glokom (göz tan­siyonu), huzursuzluk...
İştah azaltıcı ilaçlar yalnızca belirli olgularda ve sıkı hekim denetimi altında kullanılmalıdır. Çünkü bu tip...
• Karma vitaminler – Uzunca süren bir zayıflama rejiminde et, yeşil sebze ve meyvelerden kolayca...
Tedavinin Süresi: İlaç tedavisinin ne kadar sürmesi gerek­tiği göz ardı edilemeyecek bir konudur ve klinikte...
İlaçların etkisinin Saptanması: Son yıllarda tümöre karşı ilaç tedavisi­nin en iyi uygulama yollarına ilişkin araştırmalar...
Tümör tedavisinde sıklıkla birden çok tedavi sisteminin birlikte uygulanmasıyla cerrahi tedavi, radyoterapi (ışın tedavisi ve...
Hastalandığımızda iyileşmek için doktorların tavsiye ettiği ilaçlardan medet umanz. Ancak bu ilaçları kullanırken beraberinde tüketeceği­niz...
Zorunlu olmadıkça ilaç tüketmek, ilaç tüketimini bir alışkanlık haline getirmek sağlığı olumsuz etkiler. İlaçlar doktor...
Kalb Anjini Hastalığın Seyri Kalb anjininin seyri son derece mütehavvildir. Bâzılarında miyokart enfarktüsü teşek­kül eder...
Kalbin kuvveti henüz yerinde ise mitral darlığı, mitral yetmezliği, aorta darlığı, aorta yetmezliği gibi kalb...
Romatizma Nasıl Tedavi edilir? Romatizma tedavisine yatak istirahati ile başlanır. İstirahat çocuğa tabiî bir kudret...
Yeni doğan ve gelişme dönemindeki ço­cuğa kötü etkileri olabileceğinden süte geçen ilaçların bilinmesi faydalıdır. Anne...
İlk kez 1935 yılında Domagk adlı bilim adamı tarafından bulu­nan ve mikroplarla mücadelede başarı kaza­nan...
Streptomisin ilk olarak 1945 yılında Waksman’ca Streptomyces griseus ismindeki toprak mantarından elde edilmiş, aminoglikozid grubu...
ABSTİNANS BELİRTİLERİ. İlaç alış­kanlığı olan bir kimsenin, bu ilacı bırak­ması ya da ilaçtan yoksun kalması...
Nitrit ve nitrat denilen bazı organik ve inorganik maddeler özellikle kan damar­larında meydana getirdikleri genişleme...
Nistatin (Nystatin), mantar enfeksiyonla­rında kullanılan bir ilaçtır. Streptomyces noursei adındaki mikrobun yaptığı bir sal­gı maddesi...
Şiddetli ağrıları kesmek için özellikle ame­liyatlarda kullanılan, morfin gibi uyuşturu­cu cinsinden ağrı kesici ilaçlara narkotik...
Uyarıcı bir belirti olan öksürük, hastalıkların tanısında ve gidişinin izlenmesinde yol gösterici olabilir. Öksürük bronş,...
Kinin, kınakına ağacının kabuğundan el­de edilen bir alkaloid maddedir. Özellikle sıtma hastalığının tedavisinde kullanılır. Çoğunlukla...
Kas veya adale adı verilen oluşumlar kasılabılme kabiliyeti nedeniyle vücudun ba­zı bölümlerini hareket ettiren organlarımızdır...
Birçok vakalarda kasları etkileyen hasta­lıklar, kasların hareket ve duyusunu kont­rol eden sinirlerin yaralanmasından mey­dana gelir....
Merkez sinir sistemine veya sinirlerin ada­ledeki birleşme noktalarına etki ederek adalelerin kasılmasını önleyen ilaçlara kas...
Solunum yoluyla ilaç verme yöntemine in­halasyon denir. Bu şekilde bazı ilaçlar gaz veya çok ufak...
Tıp bilimlerinin bir dalı olan farmakoloji ilaç bilimi olarak günümüzde çok geliş­miştir. Hastalıkları ilaçla tedavi...