tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Genel Sağlık

• Tiroit hormonları ve iyotlu prote­inler – Tiroit hormonları eskiden beri normal kişilerde metabolizma sürecini...
Osteoporoz çok ilerlememişse, yürüyü­şe başka egzersizleri de eklemek gere­kir.Örneğin, mükemmel bir egzersiz olan yüzme yaşlılar...
Egzersizin sağlığın korunması ve hasta­lıkların engellenmesi açısından önem taşıdığı görüşü giderek yaygınlaşmakta­dır. Ancak, yapılan egzersiz...
Demir eksikliği kadınlarda saç dökülmesine yol açabilir mi? Demir eksikliği anemisi besinlerle yetersiz demir alınmasından...
Arı sokmaları çok şiddetli ağrıya neden olur ve çok küçük çocuklar, yaşlılar, alerjiye yatkın kimseler...
“Apandis”, kalınbağırsağın ucunda yeralan, boru biçiminde, kuyruğa benzer bir bağırsak parçasıdır. Bu borunun bir ucu...
ANTİBİYOTİKLER Antibiyotikler yetişkinler tarafından son derece yaygın biçimde kullanıldığından, birçok anne-baba, bunların güçlü ilaçlar olduklarını...
Alerji, insanlarda normal olarak her­hangi bir rahatsızlığa ya da zarara yol açmayan bir maddeye karşı,...
Yaşa göre değişen zekâ testleri incelenen kişinin kavrama ve yaratıcılık yeteneklerini belirlemeye yarar. Bunlar özellikle...
Zorunlu olmadıkça ilaç tüketmek, ilaç tüketimini bir alışkanlık haline getirmek sağlığı olumsuz etkiler. İlaçlar doktor...
Mutluluk İçin Sağlıklı Bir Yaşam Kazaların dışında; sağlıklı yaşamak uzun yaşamayı sağlayabilir. Yaşamak sözcüğü aslında...
Karada ya da denizde arabaların sallanması neticesinde ortaya çıkan rahatsızlığa taşıt tut­ması adı verilir. Kulaktaki...
Penis denen erkeklik organının baş kısmını örten gevşek deri kıvrı­mının çepeçevre kesilmesine sünnet adı verilir....
İlk kez 1935 yılında Domagk adlı bilim adamı tarafından bulu­nan ve mikroplarla mücadelede başarı kaza­nan...
Vücudumuzdaki su ve bunun içindeki elektrolit adı verilen tuzların bir denge içinde bulunması çok mühimdir....
Şiddetli böbrek hastalıklarında glomerullerin kanı süzme fonksiyonu bozulur sonuç olarak da böbrek çalı­şamaz hale gelir....
Ameliyatlarda kullanılan aletlerin mikrop­lardan arındırılması işlemine sterilizasyon denir. Ayrıca sterilizasyon deyimi kadın veya erkeklerde yapılan...
Vücudun alt tarafında, bacakların omur­gaya bağlandığı bolümde ve gövdenin ta­banında yer alan kemiklerin bir leğen...
Besinleri içindeki vitaminleri öldürmeden mikroplardan arındırmak için kullanılan yönteme pastörizasyon denir. Bakterıyclo|i biliminin kurucularından sa­yılan...
İlaçların ağız ya da barsak yolundan başka bir yoldan vücuda verilmesine parenteral yol veya enjeksiyon...
Hekimlikte ağrıyı ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçların başında gelen morfin, opıumdan yani afyondan elde edilmekte­dir...
Hastalıkların veya yaralanmaların ameli­yat teknikleriyle iyileştirildiği bilim dalına cerrahi ve bu bilim dalında uzmanlaşmış doktora...
Oksijen renksiz, kokusuz ve atmosfer hac­minin beşte birini kaplayan bir gazdır. Canlı organizmaların yaşamaları için...
Nikotin, tütün bitkisinden elde edilen bir alkaloiddir. Sigarada %1-2 oranında bulunan ve sigara içme alış­kanlığını...
Geçirilen hastalık, ameliyat veya kazadan sonra insanın yavaş yavaş iyileşme dönemine nekahat devri denir. Nekahat...
Ağız ve gırtlaktan akciğerlere kadar uza­nan yaklaşık olarak 11,5 cm. uzunluğunda kıkırdak dokudan yapılmış nefes...
Vücudumuzu meydana getiren deri, kemik, kan, et gibi organik maddelerin haricinde doku­ların bileşimine giren inorganik...
Derideki duyu organlarından beyne giden sinirleri uyuşturarak ağrı hissini o bölgede lokal olarak kaldıran ilaçlara...
Lemfatik sistem, vücudun içinde bezler, kanallar ve alanlar oluşturan ve beyin ha­riç vücudun her yerinde...
Hekimlikte hastalıkların teşhis ve ayırı­mında beden sıvıları ve salgılarının tetkiki çok yararlıdır Bu amaçla kan,...
Bir vücut boşluğunun iç yüzünü veya deri, kemik gibi organların üzerini kazımaya ya­rayan aletlere küret...
Vücumuzdaki uzun kemiklerin genellikle bir kaza sonucu meydana gelen kırıkla­rının tedavisinde kullanılan madeni kalın tele...
İşitme ve denge organımız olan kulak, dış, orta ve iç kulak olmak üzere uç bölümden...
Hücrelerin çoğalması esnasında soyaçe­kim özelliklerinin yeni yavru hücrelere ta­şınmasında rol oynayan kromozomlar hüc­renin nukleusunda yani...
Kokunun algılanması burunda yer alan koku hücrelerinin uyarılması ve bu uyarı­nın olfaktori adım alan sinirlerle...
Kokain, Güney Amerika’da yetişen koka ağacının (Erythroxylon coca) yaprakların­da tabu olarak bulunan bir alkaloiddir Yerliler...
Kloramfenıkol (chloramphenıcol) ilk defa 1947’de streptomyces Venezuelıae kültü­ründen elde edilmiş olan bir antibiyotiktir. Daha çok barsak...
Kinin, kınakına ağacının kabuğundan el­de edilen bir alkaloid maddedir. Özellikle sıtma hastalığının tedavisinde kullanılır. Çoğunlukla...
İskelet kemiklerini etkileyen darbe (trav­ma) nedeniyle kemik dokusunda meyda­na gelen ayrılmaya kırık denir. Kırıkların oluşunda...
Infeksiyoz hastalıkların önlenmesi veya te­davisi amacıyla, mikrop öldürücü kimya­sal maddelerin insan vücudunda kullanıl­masına kemoterapi adı...
Kas veya adale adı verilen oluşumlar kasılabılme kabiliyeti nedeniyle vücudun ba­zı bölümlerini hareket ettiren organlarımızdır...
Merkez sinir sistemine veya sinirlerin ada­ledeki birleşme noktalarına etki ederek adalelerin kasılmasını önleyen ilaçlara kas...
Damarlarımızda dolaşan kan, % 90 kadarını suyun meydana getirdiği plazma ile kan hücrelerinden oluşan bir...
Bu çağa gelen genç kızlar kendisini, eskiden beğendiği kendinden büyük kızlar gibi veya annesi gibi...
Dolaşım sisteminin merkezi olan kalp, içinde 4 göz boşluk bulunan, kastan ya­pılmış bir organdır. Hint...
Yiyeceklerin verdiği enerjiyi ölçen birime kalori denir. 1 kalori, 1 cm3 suyun sıcak­lığını 1 C°...
İnsanın kaynağını, gelişimini ve karakter­lerin nesillere geçişini inceleyen bir bilim olan genetik 19. yüzyılda Darvvin,...
Ksantin grubu ilaçlardan olan kafein (caffein) en çok kahve, çay, kakao gibi bit­kilerde bulunan bir...
Herhangi bir darbe veya kaza sonucu ba­şın yaralanmasına kafa travması denir. Başın yaralanması önemsiz olduğu...
Kafatası başın kemik çatışıdır, kafa kemikleri ve yüz kemiklerinden oluşur. Ka­fa kemikleri, önde alın kemiği...
Güncel Konular