tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-P

Kısa tepki psikozunda, kişide sabuklamalar veya halüsinasyonlar vardır, ya da gayet mantıksız bir şekilde davranır....
Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler, diğer insanların, kendile­rine sinsice ve yavaş yavaş zarar vermeye çalıştığı...
Pasif-agresif kişilik bozukluğu olan kişiler, kendileri üstünde otorite kuran kişilere içerlerler. Bu içerlemeyi, aktif bir...
Panik bozuklukta, bozukluktan muzdarip kişi, belirgin bir sebep olmaksızın, ani, şiddetli korku ve anksiyete atakları...
Bazı kişiler, imtihana girdik­leri ya da bir topluluk önünde bir takdim yapacakları zaman; yani bir...
Psikoterapi birkaç türde olabilir. Psikoanaliz, çocukluğun erken çağlarında bastırılmış olmakla beraber, yaşam esnasında duygusal problemler...
Periferik nevropati, beyniniz ve omuriliğinizi vücudun diğer kısım­larına bağlayan geniş sinir ağı, periferik sinirlere hasar...
Prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Yeşil ışık-green-light yöntemini duydum. Bu yöntemin avantajları ve...
Prostatın iyi huylu büyümesi kansere dönüşmüyor ama ortak yakınmaları nedeniyle kanserle karıştırılabiliyor. Ancak fizik muayene...
Prostat büyümesi bazı ilaçlarla küçültülebiliyor. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, böbrek sorunları ve idrarda kanama...
Soru: Babam (53) 5 ay önce karın ve sırt ağrısıyla doktora gitti. Pankreasın gövde kuyruk...
Soru: Babam 78 yaşında. 4 yıl önce prostat kanseri teşhisi konuldu. Tümörün 10 üzerinden 9...
Kalori alımını azaltarak istendiği kadar kilo verilebilir. Ama “sağlıklı” zayıflama için temel besin maddelerini dengeli...
Bu yöntem 1923’ten beri biliniyordu. Ama diyaliz sırasında hemen her zaman peritonit (karın zan iltihabı)...
Parasetamol, asetilsalisilik asit (aspirin) gibi ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir. Bu ilaç, aspirinin...
Göz merceğinin esnekliği yaşla birlik­te değişir. Çocuklukta çok esnek olan mercek, yıllar geçtikçe bu özelliğini...
Pacemaker takılmış her hasta sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Aygıtın ta­kılmasını izleyen ilk günlerde uyarıyı değerlendirmek...
Pacemaker’lar başlıca iki gruba ayrıla­bilir. Bunlardan birinde üreteç vücudun içine (örneğin derialtına) yerleştirilir ve üretece...
Kalp ritmi bozuklukları olan kişilerde kalp kasını uyarmak için kullanılan aygıtlara pacemaker ya da kalp...
Psikofarmatiklerin sınıflandırılması: Sakinleştiriciler. Hipnotik sedatif adıyla da bilinen bu ilaçlar sinir sisteminin işlevini baskılar. Bu...
Beynin işlevlerini etkileyerek ruhsal durumu uzun ya da kısa süreli olarak değiştiren ilaçlardır. Uzun süreli...
Pıhtı oluşmasına yol açan hastalıkların giderek daha sık sakatlığa neden olması ve bazen yaşamı tehdit...
Vücudun alt tarafında, bacakların omur­gaya bağlandığı bolümde ve gövdenin ta­banında yer alan kemiklerin bir leğen...
Besinleri içindeki vitaminleri öldürmeden mikroplardan arındırmak için kullanılan yönteme pastörizasyon denir. Bakterıyclo|i biliminin kurucularından sa­yılan...
Sağlıklı bir bebekte parmak emme, ola­ğan bir alışkanlık ise, normaldir ve önemsenmemelıdır Çocuk, zamanın geçmesi...
İstirahat halinde bile vücudun birçok kı­sımlarının, özellikle kol ve bacakların tit­remesi ve kas zafiyeti olarak...
İlaçların ağız ya da barsak yolundan başka bir yoldan vücuda verilmesine parenteral yol veya enjeksiyon...
insan vücudunda parazit yani asalak ola­rak yaşayan ve haslık etkeni olan pek çok mikroorganizma vardır....
Tifo dışında diğer Salmanella grubu bak tenlerin yaptığı mide-barsak bozuklukları­na ve tifoya benzer belirtiler gösteren...
Boyunda, tıroıd bezinin arkasında yer alan mercimek büyüklüğünde ve iç salgı siste­minin en kuçuğu olan...
Tifo dışında diğer Salmanella grubu bakterilerin yaptığı mide-barsak bozuklukları­na ve tifoya benzer belirtiler gösteren has­talıklara...
Pankreas, karın bölgesinde, midenin arka­sında, safra kesesi ve karaciğere komşu, vücudun hayati organlarından biridir. İnce...
Deride su toplanması şeklinde görülen bir grup hastalık pamfigüs adını alır. Yeni doğan çocukların gövdelerinde...
Bir İngiliz cerrahı olan James Paget’in adı tıpta iki ayrı hastalığa isim olarak veril­miştir. Kemiklerde...
Liken, papul dediğimiz kabarcıkların gö­rüldüğü deri hastalıklarındandir. Özellikle 20 – 50 yaşları arasında ve daha...
Hipofizden salgılanan ve cinsiyet organ­larının, daha doğrusu gonadların çalışma­larını düzenleyen faktörlere gonadotrop hormonlar denir. Folikül...
Pankreas denen salgı bezi, barsaklaru çe­şitli sindirim fermentleri salgıladıktan baş­ka, iç salgı bezi olarak da...
Enfeksiyoz mononükleoz diğer adı ile Pfeiffer hastalığı, ‘kan hastalıklarından lö­semiye (kan kanseri) benzer. Fakat Eps-tein-Barr...
Orbita adını verdiğimiz göz çukuru kafa­tası iskeletinde kemikten yapılmış konik bir boşluk şeklindedir ve içinde...
Çeşitli parazitlerle savaş için kullanılan Diphenyl Dichlor Trichlorethan adındaki kimyasal madde, baş harflerinden oluşan kısa...
Antikoagulan İlaçlar Kanın pıhtılaşması dediğimiz ve ilk bakışta çok basit gibi görünen olay aslında birçok...
Antidepresanlar Sinir sistemini uyaran veya bir hastalık şeklinde meydano gelen ruhsal çöküntüyü, bunaltıyı yani depresyonu...
Güncel Konular