tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-A

Aseptik nekroz, uyluktaki uzun kemik olan femurun başındaki küçük kan damarları kemiğe yetersiz kan aktardığında...
Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler beniçinci ve çıkarcıdırlar ve daima toplumun norm ve kurallarını hiçe...
Bazı kişiler, imtihana girdik­leri ya da bir topluluk önünde bir takdim yapacakları zaman; yani bir...
Zaman zaman her kişinin karşılaştığı “normal” anksiyete hali ve nüfusun kabaca yüzde 15’ini etkileyen hakiki...
Kronik ağrı, en az altı ay süren ve tıbbi tedaviye iyi cevap vermeyen ağrıdır. Ağrı,...
Lou Gehrig hastalığı (1941 yılında bu hastalıktan ölen beysbol oyuncusu) olarak da bilinen amyotrophic lateral...
Son zamanlarda yapılan bazı çalış­malar, nonsteroit antienflamatuar ilaçları günlük dozlar şeklinde almanın, bu hastalığa yakalanma...
Dört milyon civarında Ameri­kalı, demansın en yaygın şekli olan Alzheimer hastalığından muzdariptir. Bu hastalık genellikle,...
Alzheimer hastalığı bir demans (bunama) türü olup; hafıza kaybı, düşünme zorluğu, ve kişilik değişikliği yaratır....
Sağ akciğerime biyopsi yapıldı ve kanser teşhisi konuldu. Doktorum önce ameliyat, arkasından da radyoterapi ve...
Soru: Babam 55 yaşında, l yıl önce check up sırasında akciğerinde küçük bir kitle tespit...
Akupresyon Etkililiği Akupresyon tedavisinin başarısı her şeyden önce giderilmek istenen bozuk­luğa doğru tanı koyulmasına ve...
Geleneksel Çin tıbbında bir tedavi yöntemi olan akupresyon, akupunkturla aynı ilkelere dayanır, tehlikesizdir ve özel...
Akupunkturda değişik biçim ve büyüklükte iğneler kullanılır, iğneler genellikle çeliktir, ama değerli metallerden de olabilir....
Noktaların bulunması Akupunktur uygulanacak noktalar çeşitli yöntemlerle bulunabilir. Bunlardan biri hastanın ya da benzer fiziksel...
Akupunkturun amacı qi adı verilen yaşamsal gücün bütün vücudu serbestçe etkileyebileceği dengeyi yeniden kurmaktır. Belirli...
Uzakdoğu’da köklü bir geçmişi olan akupunktur modern Batı tıbbından çok farklı ilkelere dayanmakla birlikte, uzman...
Direnç gelişimi, aynı ağrı giderici etki­nin elde edilmesi için, kullanılan ilacın miktarının gittikçe artırılmasına gerek...
• Kabızlık – Hemen her zaman rastla­nan ve ilacın uzun süreli uygulanmasın­da düzelmeyen bir yan...
• Değerlendirme – Ağrının en iyi bi­çimde kontrol edilebilmesi için vazge­çilmez bir adımdır. Burada ağrının...
Kanserde görülen ağrıların başlıca dört nedeni vardır. Doğrudan tümörle ilgili ağrılar yüzde 70’i, uygulanan tedavile­rin...
Ağrı tedavisinin ana hatları Belirtiyi değil, hastayı tedavi etmek gerekir. Ağrı, birbirini sürekli olarak karşıt...
Ateş düşürücü ve ağrı giderici ilaçlar arasında yer alan, salisilatlar grubunun en önemlisidir. Asetilsalisilik asit,...
Gözleri sağlıklı kişide saydam tabaka bir küre dilimi biçimindedir ve eğriliği her yöne doğru aynıdır....
Kişiye kendi grubundan olmayan bir kanın yanlışlıkla nakledilmesi felakete yol açabilir. Bu durumda belirtiler has­taya...
Kullanım alanları – Bir hastaya granülosit nakli ancak aşağıdaki durumların hepsi görüldüğünde uygulanmalıdır: – Bütün...
Akciğerde damarlarda ya da solu­num işleyim yerine getiren doku­da ortaya çıkan hastalıklar: • Azalmış yaşam...
Akciğer nakli için uygun zamanın belir­lenmesi belki de hasta seçimini etkile­yen en zor kararlardan biridir....
Tek ya da çift akciğer nakli, cerrahi tekniklerin sürekli gelişmesi ve ameliyat sonrası bakımın iyileşmesiyle...
Klinik etkileri doğru değerlendirmek İçin antidepresan kullanımında şu ko­şullar göz önüne alınmalıdır: • Tedavide ilaç...
Anksiyolitikler (Bunaltı Gidericiler, Hipnotikler ve Uyku İlaçları) Bunaltı (anksiyete), her bireyin kendisi için vazgeçilmez değeri...
Amino glikozitler penisiline dirençli mikroplara karşı da etkili olan antibiyotiklerdir. Ama öbür antibiyotiklere göre toksik...
Sefalosporinlerpenisilin ailesinden olan antibiyotiklerdir. Penisilinle ortak noktaları yüksek antibakteriyel etkinin yanı sıra anafilaktik şoka kadar...
1. Antibiyotik tedavisinin ge­rekçesinin saptanması. a) Bakteri öldürücü ilaçlarla tedavi edilebilecek bir enfeksiyon hastalığının bulunması....
KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR • Uygun olmayan doz ve uygun ol­mayan tedavi süresi Antimikrobik te­davide en...
Sayılan özellikler ve bütün öbür ilaçlar­da var olan ortak özellikler antibiyotik seçiminde özel bir Önem...
Enfeksiyonlarda hızlı ve etkili tedavi sağlayan antibiyotikler en sık kullanılan ilaçlar arasında yer alır. Antibiyotikler...
Alerji yapıcı maddelerin özel yöntemlerle helfrlenerek hastadan uzak tutulamadığı durumlarda, soruna köklü çözüm getirmemekle birlikte...
Alerji yapıcı madde ile karşıtı antikorun birleşmesi sonucunda bazı maddeler açığa çıkar. Bunların en önemlisi,...
Anjin dö puvairin hangi hastalıklarla karı­şabilir? 1. Göğüs ve boyun fıtıklarının hastalıkları, 2. Sol omuz...
Tedavi Esas tedavi amleliyatladır. Bu gün Ameri­ka’da Hufnagel tarafından bu gevşemiş ka­pakların önüne plâstik bir...
Şikâyetler Birçok hastaların hiçbir şikâyeti yoktur. Tesadüfen genel bir muayene esnasında farkedilir. Bir kısım hastalar...
Ekseriya romatizma hastalığının aorta ka­paklarında yerleşmesi neticesi bu kapakçıklar kalınlaşır, sertleşir, büzüşür ve deliği tam...
Tedavi İhtilât yoksa diğer kapak hastalıklarında yapılan tedbirlere başvurulur. Amerika’da da­ralan kapaklar ameliyatla açılabilmektedir. Ödem...
Sol karıncık ile aorta denen, ve sol karıncık­tan çıkıp temiz kanı vücuda götüren, büyük bir...
Karada ya da denizde arabaların sallanması neticesinde ortaya çıkan rahatsızlığa taşıt tut­ması adı verilir. Kulaktaki...
Yeni doğan ve gelişme dönemindeki ço­cuğa kötü etkileri olabileceğinden süte geçen ilaçların bilinmesi faydalıdır. Anne...
Doğmalık bir du­rumdur. Fetus‘da var olan, akciğer atardamarıyla aort arasındaki geçit, doğum­dan sonra kapanacağına, açık...
Adrenokortikotop (adrenocor-ticotrophic) hormonunun kısaltılmış adı­dır. Bu hormonun diğer adı kortikotropin (corticotrophin)âıv. Hipofiz bezinin bir iç...
İradesizlik anlamında bir ke­limedir. Tıpta bir çeşit ruh hastalığını tanımlamak amacıyla kullanılır. Burada kişi, bir...
Güncel Konular