tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"ilaçlar" ile Etiketlenen Konular

“İyi görünebilmek her şey” düşüncesine sahip alan birçok genç bunu gerçekleştirebilmek için vücut geliştirme salonlarına...
Kadınların büyük çoğunlu fazla kilolarından şikayetçidir ve kilolarından kurtulmak için piyasada çok fazla bulunan zayıflama...
Geniş çeşitlilikte ve gayet etkili antidepresan ilaçlar mevcuttur. Bunları kullanan insanların takriben üçte ikisinin durumu...
Direnç gelişimi, aynı ağrı giderici etki­nin elde edilmesi için, kullanılan ilacın miktarının gittikçe artırılmasına gerek...
• Kabızlık – Hemen her zaman rastla­nan ve ilacın uzun süreli uygulanmasın­da düzelmeyen bir yan...
Günümüzde kanser ağrılarının tümüyle kontrolünü sağlayan bir tedavi yoktur. Bu nedenle hafif ya da orta...
Direnç ve Bağımlılık Uyuşturucu ilaçların uzun süreli kulla­nımı, hastada direnç ve bağımlılığın doğmasına neden olur....
Uyuşturucu ağrı kesicilerin (ya da af­yon türevleri) özellikleri morfinle aynı­dır; bunlar da bağımlılık oluşturur ve...
Ağrı tedavisinin ana hatları Belirtiyi değil, hastayı tedavi etmek gerekir. Ağrı, birbirini sürekli olarak karşıt...
Ateş düşürücü ve ağrı giderici ilaçlar arasında yer alan, salisilatlar grubunun en önemlisidir. Asetilsalisilik asit,...
Bu terim kortizonun dışında kalan ve sıklıkla ağrı kesici ve ateş düşürücü et­kiyle birlikte iltihap...
Sedef hastalarında UV tedavisinin yanı sıra ışın verilen bölgeye katran uygulan­ması ilacın ve ışının etkilerini...
İlaçların sistem ya da organlara göre sınıflandırılmış yan etkileri • Merkez sinir sistemi Karıncalanma, yanma...
Etkilenen Organlar Bir ilacın sürekli istenmeyen etkilere yol açması, bu ilacın kullanılmaması için önemli bir...
İlaç kutularının içinde ilaacın özelliklerini, kullanılacağı yerleri (endikasyonlar), kullanılmaması gereken durumları (kontrendikasyonlar) ve yan etkilerini...
Çocuklar, aşırı doza erişkinlerden daha duyarlıdır. Zehirlenmeler ağır ve sıklıkla ölümcüldür. Belirtiler: Yüksek dozlar, geçici...
Klinik etkileri doğru değerlendirmek İçin antidepresan kullanımında şu ko­şullar göz önüne alınmalıdır: • Tedavide ilaç...
Günümüzde sık karşılaşılan ruhsal çöküntünün(depresyon) ilaçla tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Antidepresan ilaçlara ek olarak ilaç...
Nöroleptiklerin kullanılmamasını ge­rektiren pek çok durum vardır. Bunlar­dan başlıcaları karaciğer ve böbrek yet­mezliğidir. Nöroleptikler, pek...
Nöroleptikler pek çok yan etki ve toksik etkiye yol açar. Bunlardan en sık görülenler şunlardır:...
Nöroleptikler, psikozların tedavisinde kullanılır; yatıştırıcı (bunaltı giderici ve hareketleri yavaşlatıcı), mani nöbetlerini, varsam ve sanrıları...
Psikofarmatiklerin sınıflandırılması: Sakinleştiriciler. Hipnotik sedatif adıyla da bilinen bu ilaçlar sinir sisteminin işlevini baskılar. Bu...
Anksiyolitikler (Bunaltı Gidericiler, Hipnotikler ve Uyku İlaçları) Bunaltı (anksiyete), her bireyin kendisi için vazgeçilmez değeri...
Beynin işlevlerini etkileyerek ruhsal durumu uzun ya da kısa süreli olarak değiştiren ilaçlardır. Uzun süreli...
İlaçların Dağılımı: Yağda eriyen ve elektrik yükü olmayan ilaçlar bütün bölgelerde, basit bir yayıIım mekanizması...
Farmakokinetik ilaçların vücuda girdikten sonra geçirdikleri değişimleri araştıran bilim dalıdır. Bir ilacın vücutta çeşitli organlara...
Evdeki İlaçlar: Hafif ve önemsiz rahatsızlıkları evde te­davi etmek amacıyla bulundurulması yararlı olan bazı ilaçlar...
Her evde, gerektiğinde kullanılacak ilaçların ve sağlık malzemesinin konduğu bir ecza dolabı bulunmalıdır. İlaçlar her...
• Bağırsak yumuşatıcıları – Özellikle rejime başlamadan önce kabızlığın ol­duğu durumlarda, yiyecek kısıtlamasıyla birlikte selüloz...
• İdrar söktürücüler – Bunlar kalp, akciğer, böbrek ya da karaciğer kökenli ödemlerde ve yüksek...
Kullanılmaması gereken durum­lar- Kalp-damar hastalıkları, orta ya da ağır yüksek tansiyon, glokom (göz tan­siyonu), huzursuzluk...
İştah azaltıcı ilaçlar yalnızca belirli olgularda ve sıkı hekim denetimi altında kullanılmalıdır. Çünkü bu tip...
Uyulması Gereken Kurallar: Bütün uyku ilaçlarının kullanımında uyulması gereken bazı genel kurallar vardır. Bunların başlıcaları...
Tıp dilinde hipnotik adı verilen uyku ilaçlarının kullanım amacı beyni etkile­yerek normale yakın bir uyku...
Tedavinin Süresi: İlaç tedavisinin ne kadar sürmesi gerek­tiği göz ardı edilemeyecek bir konudur ve klinikte...
Günümüzde tümör tedavisinde kullanılan ilaçlar tümör hücreleri dışındaki organ ve dokularda da sıklıkla lezyon yaratmaktadır;...
Kinin uygulanması gereken durumlar: Genel bir cerrahi bakış açısından ele alındığında önlem tedavisi aşağı­daki durumlarda...
Tümör tedavisinde sıklıkla birden çok tedavi sisteminin birlikte uygulanmasıyla cerrahi tedavi, radyoterapi (ışın tedavisi ve...
Son yıllarda tümör tedavisi alanında büyük gelişmeler kaydedilmiş, tümör olgularının yarısında tümüyle ya da bir...
Yeni tedavi şemaları ve çağdaş yaşama göre hazırlanmış, kullanımı daha kolay olan ilaçlar, şeker hastalarının...
Etkisinin azalmasını önlemek İçin insülin serin bir yerde saklan­malıdır; mutlaka buzdolabında saklanması gerekli değildir. İdeal...
Şeker hastalığının tedavisinde başlıca amaç hastalara normal ve üretken bir yaşam sağlamaktır. Tedavinin temelini diyet,...
Petit mal (“küçük hastalık”) tedavisinde ilk kullanılan ilaçtır ve ender olarak yan etkilere neden olur....
Önceleri trigeminus nevraljisinde kulla­nılan karbamazepinin barbitüratlarla kullanıldığında, şakak lobundan kay­naklanan sara nöbetlerinde etkili olduğu saptanmıştır....
Öteki sara ilaçlarından farklı olarak hidantoinler kalpteki ritim bozukluklarını giderici etki de gösterir. Bunlar kullanıldığında...
Günümüzde kullanılan ilaçlarla sara (epilepsi) nöbeti hemen her zaman engellenebilmektedir. Ne var ki, ilaç tedavisi...
Pıhtılaşmayı önleyici etkisi olan ilk bi­leşik (dikumarol) 1941’de çürümüş sa­manla beslenen hayvanlarda görülen bir kanama...
Heparin tedavisinin başlıca komplikasyonu kanamadır. Tedavinin kesilmesi genel olarak kanamanın hızla kontrol altına alınabilmesini sağlar;...
Pıhtı oluşmasına yol açan hastalıkların giderek daha sık sakatlığa neden olması ve bazen yaşamı tehdit...
Bağırsaklar üzerinde örseleyici bir etki gösteren müshiller yalnızca hekimin uygun gördüğü durumlarda ve süreler içinde...
12